Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2012

hyperplasia
7162 67b9
Reposted fromdziewcze dziewcze viaathaiya athaiya
hyperplasia
Reposted fromnothingandmore nothingandmore viaathaiya athaiya
hyperplasia
2986 213b
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaathaiya athaiya
hyperplasia

'Zrób mi trochę miejsca
w swoim życiu
dużo nie potrzeba
jedno krzesło przy stole
jedna gwiazda na niebie
kawałek poduszki
mgnienie uśmiechu
fotografia w zeszycie
łza na policzku
cień dotyku ręki
zamyślone spojrzenie
kilka oddechów
kącik w sercu
wiersz na kartce
chwila poza czasem i przestrzenią
krótka wiadomość tekstowa
w środku dnia
kocham cię
minuta
dzień
noc
wieczność
ja z tego sobie zrobię
największe szczęście...'

Reposted fromfindmyway findmyway viaathaiya athaiya
hyperplasia
Już ustaliśmy, że będziemy najszczęśliwszą parą na świecie.
                                                                                                                                             Jane Austen
Reposted fromjuliajuliajulia juliajuliajulia viagoby goby
hyperplasia
Reposted frommissyseepy missyseepy viagoby goby
6719 cf9c

yup

Reposted fromcensored-aggregator censored-aggregator viagoby goby
hyperplasia

August 17 2012

hyperplasia
(...) Dzisiaj mnie porwij, 
dzisiaj upij mnie znów. 
Dzisiaj tul mnie tak, 
żeby tchu nam było brak, 
żeby serca czarny wrak 
w białej niszy 
nagiej ciszy 
szeptał tak (...)
— Agnieszka Osiecka "Naśladowanie Własta"
Reposted frommusic-girl music-girl vianefretete23 nefretete23
hyperplasia
3765 dac4
WHEN?!
hyperplasia
och, wiele mógłbym powiedzieć
ale po prostu przytul mnie teraz.
— heaven
Reposted fromkonfetka konfetka vianefretete23 nefretete23
hyperplasia
0299 dc6f
hyperplasia
To nie jest tak, że się waham, że jestem niezdecydowana i niepewna. Po prostu najbardziej czego nie chcę, to narzucać się. Wolę nie odzywać się pierwsza w obawie, że komuś chociaż przez sekundę przemknie przez myśl, że jest już mnie za dużo. Dlatego czekam, aż setny raz powiesz, że chcesz ze mną gadać i że mnie lubisz. Dopiero wtedy zaczynam odrobinę w to wierzyć.
http://gomint.blogspot.com/
Reposted fromgoby goby vianefretete23 nefretete23
hyperplasia
Reposted fromseatlle seatlle viamojeoczysatwoje mojeoczysatwoje
hyperplasia
Nie powinno się pielęgnować w sobie urazy, bo to tylko cofa człowieka w rozwoju, trzeba umieć przebaczać.
— Bridget Jones. W pogoni za rozumem
Reposted fromnefretete23 nefretete23
hyperplasia
9091 2dbe
hyperplasia
0995 06c8
hyperplasia
za bardzo kocham, za bardzo tęsknię, za bardzo się przywiązuję, za bardzo płaczę, za bardzo się przejmuję. w ogóle cała jestem za bardzo.
— hejka.
Reposted fromnibyniic nibyniic vianefretete23 nefretete23
hyperplasia
Chcę do ciebie, nic więcej,
chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do ciebie, nic więcej,
to dużo i mało i wszystko.
— Sambor Dudziński - Chcę do ciebie
hyperplasia
9547 2046 500
Reposted frombutterfly1 butterfly1 vianefretete23 nefretete23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl